ВУЗ ШАГ
uk  |  
Школа мистецтв Харківської міської ради

Археологічний музей

Археологічний музей комунального закладу

«Школа мистецтв Харківської міської ради»

 

Археологічний музей Школи мистецтв було створено на основі кабінету археології та краєзнавства 3 грудня 2014 р. (наказ № 65). Діяльність музею спрямовано на вивчення і збереження історико-культурної спадщини українського народу, формування освіченої, розвиненої особистості та сприяння вихованню у неї патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу.

Концепція музею передбачала створення комплексу, який включає:

- археологічну експозицію;

- учбовий клас;

- наукову бібліотеку;

- дослідницьку лабораторію. 

Мета музею – створення умов для формування творчої особистості. Мета визначає завдання:

- створення науково-методичної бази для науково-дослідницької роботи учнів;

- організація консультативного центру для надання можливості співпраці науковців та майбутніх вчених;

- створення майданчику для апробації результатів творчої діяльності;

- просвітницька діяльність.

         Музей співпрацює із науковими та навчальними закладами (ХНУ імені В.Н.Каразіна, ХДПУ імені Г.С.Сковороди, ХДАК та інш.), іншими зацікавленими закладами та установами, а також громадськими організаціями.

         На базі музею проводяться екскурсії, навчальні заняття, лекції, творчі зустрічі, історичні ігри, проводяться тематичні виставки, працює Візантійське товариство та науково-творче об’єднання «Нартекс», проводяться семінари та учнівські конференції.

Фонди Музею щорічно поповнюються під час археологічних розвідок та розкопок на території «Національного заповідника Херсонес Таврійський», Бєльського городища, пам’яток Харківської області, краєзнавчих подорожей. Частину експонатів становлять дарунки експедицій ХНУ імені В. Н. Каразіна, адміністрації «Національного заповідника Херсонес Таврійський», приватних осіб, також виставлені предмети з особистих зібрань викладачів та випускників школи. У складі музею нараховується 195 занесених до інвентарної книги експонатів; сім експозиційних розділів:

«Залізний вік – час кочівників»,

«Велика грецька колонізація – діалог культур»,

«Римська імперія та Україна»,

«Візантія – колиска східної християнської цивілізації»,

«Київська Русь - Україна»;

«Підводна археологія»

«Скарбниця Слобожанщини».

Розроблені тематичні лекції - екскурсії:

«Скіфська цивілізація»;

«Елліни та варвари - діалог культур»;

«Греція. Народження науки»;

«Рим. Світ військових та юристів»;

«Візантія. Над Заходом та Сходом»;

«Україна – Русь. Цивілізація слов’ян»;

«Історія археології»;

«Дивовижна Слобожанщина»;

«Харків. Місто науки».

Формування експозицій відбувалося у співпраці учнів та викладачів школи. Так, деякі складові музею були створені на основі науково-дослідницьких робіт, які пройшли апробацію на наукових конференціях та конкурсі – захисті НТУ МАН, та отримали високу оцінку від науковців. Прикладом може бути частина експозиції що присвячена пам’яткам римської військової присутності у Херсонесі (робота зайняла ІІ місце на ІІІ етапі МАН в 2010 р. секція «Археологія») та культурі єгипетських християн – коптів (робота зайняла ІІІ місце на ІІІ етапі МАН 2011 р. секція «Релігієзнавство»). Зараз, готується стенд присвячений приватним садибам середньовічного Херсонесу-Херсону (робота зайняла І місце у 2014 р., та ІІ у 2015 р. на ІІІ етапі МАН, секція «Археологія»).

Однією із особливостей музею є його доступність щодо тактильного контакту. Усі експонати можна брати у руки, а деякі приміряти на себе. Це надає можливість особливого контакту учня із минулим. По-перше, це збільшує інтерес до колекції, по-друге, надає відчуття «контакту» з історичним артефактом, по-третє, надає відчуття співпричетності до історії. 

Музей також працює як освітній центр. Навчальний клас розраховано на лекційні, теоретичні, практичні заняття, роботу у малих групах та інші форми навчальної та просвітницької діяльності. Колектив школи працює над розробкою спеціального курсу з «Історії української та світової культури». Навчальні заняття курсу будуються таким чином, щоби експозиція музею ілюструвала лекційний матеріал.

На базі музею працює консультативний центр, в стінах якого відбувається зустріч майбутніх вчених із сучасними науковцями. Це допомагає учням школи у вирішенні завдань індивідуального наукового дослідження.

Приміщення музею використовуватися для проведення занять з археології, мистецтвознавства, історії культури.

Для забезпечення навчального процесу та підтримки діяльності музею функціонує наукова лабораторія. Учні мають можливість ознайомитись з основами польової роботи та камеральної обробки матеріалів. У роботі лабораторії приймають участь фахівці, які навчають учнів елементам реставраційної та реконструкційної роботи, музеєфікації експонатів.

Також важливою складової комплексу є бібліотека. Вона сформована з наукових та науково-популярних видань, історичних джерел. Значна кількість інформації зберігається у цифровому вигляді. Бібліотека також зберігає археологічні звіти досліджень Херсонесу та інших пам’яток археології України.

Бібліотекою активно користуються учні школи під час написання науково-дослідницьких робіт, підготовки виступів на конференціях. Скарбницею колекції є видання збірника «Нартекс», у якому друкуються учнівські дослідження. У бібліотеці зберігаються також учнівські роботи, що пройшли апробацію на конкурсах захистах НТУ МАН України та отримали викосу оцінку.

Приміщення музею використовується для проведення тематичних виставок. Так протягом 2014-2015 років працювали виставки, присвячені Дню Грецької культури, «Перлини Слобідського краю», фотовиставки «Краще гір можуть бути лише гори», «105 років учнівській археології».

За останні 2 роки на території музею було проведено 112 екскурсій, 137 учбових занять, 2 учнівські конференції, 7 відкритих уроків. У музеї роблять перші кроки у науку гуртківці – учасники Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України.

Таке поєднання археологічної експозиції, навчально - просвітницького центру, бібліотеки в єдиний комплекс дозволяє збільшити ефективність кожної з складових та отримати результати, головним з яких є творча реалізація учнів школи в креативній діяльності.